Rơ le F86 (còn gọi là rơ le trip & lock-out) là rơle có 2 cuộn dây, 1 cuộn trip và 1 cuộn reset. Cuộn trip được cấp nguồn thông qua tiếp điểm các rơle như quá dòng, so lệch, khoảng cách… khi sự cố các rơle tác động khép tiếp điểm cấp nguồn cho cuộn trip của F86 khi đó các tiếp điểm NO của F86 sẽ tác động tới cuộn trip của máy cắt. Còn tiếp điểm NC của F86 (được đấu nối tiếp với cuộn đóng) sẽ mở ra không cho phép đóng máy cắt (chức năng lockout). Khi muốn đóng lại máy cắt ta phải reset rơle F86 thì cuộn reset có nguồn khử cuộn trip dẫn đến tiếp điểm NC của F86 khép lại cho phép ta đóng lại máy cắt.

Hiển thị 1–15 của 17 kết quả

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon