Công tắc tơ 3P dạng khối UAUA…RA điều khiển tụ bù lên đến 80KVar

Ứng dụng chuyển đổi tụ điện dẫn đến đỉnh dòng rất cao khi đóng điện tụ điện. Công tắc tơ UA..RA được thiết kế với điện trở giảm chấn để xử lý các đỉnh dòng điện mà không bị giới hạn.

Ưu điểm
Phạm vi công tắc tơ rộng nhất trên thị trường lên đến 80 Kvar
Đáng tin cậy trong ứng dụng yêu cầu chuyển đổi tụ điện
Lựa chọn dễ dàng với phần mềm CAPCAL.

Đặc điểm
Công tắc tơ UA..RA, với điện trở giảm chấn, được sử dụng khi dòng điện đỉnh vượt xa 100 lần dòng điện rms danh định
Công tắc tơ UA được sử dụng khi dòng điện đỉnh nhỏ hơn hoặc bằng 100 lần dòng điện rms danh định
UAF..RA với dải điện áp điều khiển rộng khả dụng, nhờ công nghệ AF và cuộn dây điện 

  • Giao hàng toàn quốc
  • Dịch vụ bảo hành 365+ ngày
  • Hóa đơn chứng từ đầy đủ.
  • Bảo hành 12 tháng chính hãng
  • Liên hệ bộ phận hỗ trợ.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Main Menu