• CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

   Electric Equipment and Automation System Joint Stock Company

  Hotline: 0988 99 44 99 | Tổng đài CSKH: 0914 56 19 88

  Sản phẩm bán chạy

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Sales Engineer - MENNEKES

  0974 914 092 (Mr. Hiếu)

  hieu.vuminh@elas.com.vn

 • Kinh doanh 01

  091 456 1988 (Ms. Phương Anh)

  sales01@elas.com.vn

 • Giải pháp

  0983 248 421 (Mr. Trường)

  truong.caovan@elas.com.vn

 • Kinh doanh 3

  0982 358 866 (Mr. Tuấn)

  tuan.trantrung@elas.com.vn

 • Kỹ thuật

  090 405 7825 (Mr. Quyên)

  quyen.nguyenquang@elas.com.vn

 • Viền cho công tắc và ổ cắm
   Mã sản phẩm: ABB-Frame
  • Hãng sản xuất : ABB
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Lượt xem: 3247

  - Theo tiêu chuẩn EN 15232, U- UNE 20324 (IEC60529), IEC 60670, UNE-EN 60695-2-11

  - Đạt giải thưởng Delta Award 2010

  - Màu sắc: BL-Trắng, AN-Than, PL-Bạc, CV-Sâm banh

  - Chất liệu: Nhựa, CN-Kính đen, CB-Kính trắng, OX-Thép không gỉ, WG-Gỗ tự nhiên, PZ-Đá phiến tự nhiên

  Xuất xứ: ABB - Tây Ban Nha

   

  http://new.abb.com/low-voltage/products/residential-products/switch-ranges/zenit

  Mã sản phẩm Sản phẩm Giá tiền (VND) Đơn vị Mã hiệu đặt hàng
  N2171.1 BL Viền 1 module, 85 x 85 mm 64,800 Cái Đặt hàng
  N2271.1 BL Viền 2 module, 85 x 85 mm 64,800 Cái Đặt hàng
  N2272.1 BL Viền 2 + 2 module, 156 x 85 mm 114,800 Cái Đặt hàng
  N2273.1 BL Viền 2 + 2 + 2 module, 227 x 85 mm 128,700 Cái Đặt hàng
  N2274.1 BL Viền 2 + 2 + 2 + 2 module, 298 x 85 mm 161,800 Cái Đặt hàng
  N2573 BL Viền 3 module, 90 x 90 mm 81,700 Cái Đặt hàng
  N2371.1 BL Viền 1 module, 122 x 90 mm 92,500 Cái Đặt hàng
  N2372.1 BL Viền 2 module, 122 x 90 mm 92,500 Cái Đặt hàng
  N2373.1 BL Viền 3 module, 122 x 90 mm 92,500 Cái Đặt hàng
  N2374.1 BL Viền 4 module, 139 x 85 mm 161,100 Cái Đặt hàng
  N2671.1 BL Viền 4"x4", (1+1) module, 122 x 138 mm 283,600 Cái Đặt hàng
  N2672.2 BL Viền 4"x4",2+2 modules, 122 x 138 mm 283,600 Cái Đặt hàng
  N2672.4 BL Viền 4"x4", (1+1+1+1) modules, 122 x 138 mm 283,600 Cái Đặt hàng
  N2673.6 BL Viền 4"x4", (3+3) modules, 122 x 138 mm 283,600 Cái Đặt hàng
  N2372.2 BL Viền (1+1) module, 122 x 90 mm 92,500 Cái Đặt hàng
  N2271 BL Viền 2M, nhựa, màu trắng 84,968 cái Đặt hàng
  N2271 PL Viền 2M, nhựa, màu bạc 167,544 cái Đặt hàng
  N2271 AN Viền 2M, nhựa, màu than 167,544 cái Đặt hàng
  N2271 CV Viền 2M, nhựa, màu sâm banh 167,544 cái Đặt hàng
  N2271 WG Viền 2M, gỗ 1,010,360 cái Đặt hàng
  N2271 PZ Viền 2M, đá phiến 1,515,176 cái Đặt hàng
  N2271 CB Viền 2M, kính, màu trắng 1,095,328 cái Đặt hàng
  N2271 CN Viền 2M, kính, màu đen 1,095,328 cái Đặt hàng
  N2271 OX Viền 2M, thép không gỉ 1,515,176 cái Đặt hàng
  N2271.1 BL Viền 2M, nhựa, màu trắng, dòng basic 67,392 cái Đặt hàng
  N2272 BL Viền (2+2)M, nhựa, màu trắng 148,304 cái Đặt hàng
  N2272 PL Viền (2+2)M, nhựa, màu bạc 252,408 cái Đặt hàng
  N2272 AN Viền (2+2)M, nhựa, màu than 252,408 cái Đặt hàng
  N2272 CV Viền (2+2)M, nhựa, màu sâm banh 252,408 cái Đặt hàng
  N2272 WG Viền (2+2)M, gỗ 1,262,768 cái Đặt hàng
  N2272 PZ Viền (2+2)M, đá phiến - N2272 PZ 2,524,704 cái Đặt hàng
  N2272 CB Viền (2+2)M, kính, màu trắng - N2272 CB 1,431,040 cái Đặt hàng
  N2272 CN Viền (2+2)M, kính, màu đen 1,431,040 cái Đặt hàng
  N2272 OX Viền (2+2)M, thép không gỉ 2,524,704 cái Đặt hàng
  N2272.1 BL Viền (2+2)M, nhựa, màu trắng, dòng basic 119,392 cái Đặt hàng
  N2273 B Viền (2+2+2)M, nhựa, màu trắng 167,544 cái Đặt hàng
  N2273 PL Viền (2+2+2)M, nhựa, màu bạc 294,112 cái Đặt hàng
  N2273 AN Viền (2+2+2)M, nhựa, màu than 294,112 cái Đặt hàng
  N2273 CV Viền (2+2+2)M, nhựa, màu sâm banh 294,112 cái Đặt hàng
  N2273 W Viền (2+2+2)M, gỗ 1,471,912 cái Đặt hàng
  N2273 PZ Viền (2+2+2)M, đá phiến 3,786,640 cái Đặt hàng
  N2273 CB Viền (2+2+2)M, kính, màu trắng 1,598,480 cái Đặt hàng
  N2273 CN Viền (2+2+2)M, kính, màu đen 1,598,480 cái Đặt hàng
  N2273 OX Viền (2+2+2)M, thép không gỉ 3,786,640 cái Đặt hàng
  N2273.1 BL Viền (2+2+2)M, nhựa, màu trắng, dòng basic 133,848 cái Đặt hàng
  N2274 BL Viền (2+2+2+2)M, nhựa, màu trắng 209,144 cái Đặt hàng
  N2274 PL Viền (2+2+2+2)M, nhựa, màu bạc 336,544 cái Đặt hàng
  N2274 AN Viền (2+2+2+2)M, nhựa, màu than 336,544 cái Đặt hàng
  N2274 CV Viền (2+2+2+2)M, nhựa, màu sâm banh 336,544 cái Đặt hàng
  N2274 WG Viền (2+2+2+2)M, gỗ 1,683,448 cái Đặt hàng
  N2274 PZ Viền (2+2+2+2)M, đá phiến 3,997,344 cái Đặt hàng
  N2274 CB Viền (2+2+2+2)M, kính, màu trắng 2,103,296 cái Đặt hàng
  N2274 CN Viền (2+2+2+2)M, kính, màu đen 2,103,296 cái Đặt hàng
  N2274 OX Viền (2+2+2+2)M, thép không gỉ 3,997,344 cái Đặt hàng
  N2274.1 BL Viền (2+2+2+2)M, nhựa, màu trắng, dòng basic 168,272 cái Đặt hàng
  N2371.1 BL Viền chữ nhật 1M, nhựa, màu trắng 96,200 cái Đặt hàng
  N2371.1 PL Viền chữ nhật 1M, nhựa, màu bạc - N2371.1 PL 240,448 cái Đặt hàng
  N2371.1 AN Viền chữ nhật 1M, nhựa, màu than 216,424 cái Đặt hàng
  N2371.1 CV Viền chữ nhật 1M, nhựa, màu sâm banh 240,448 cái Đặt hàng
  N2372.1 PZ Viền chữ nhật 2M, đá phiến 2,103,296 cái Đặt hàng
  N2372.1 C Viền chữ nhật 2M, kính, trắng - N2372.1 CB 1,389,336 cái Đặt hàng
  N2372.1 CN Viền chữ nhật 2M, kính, đen 1,389,336 cái Đặt hàng
  N2372.1 OX Viền chữ nhật 2M, thép không gỉ 2,314,832 cái Đặt hàng
  N2372.1 B Viền chữ nhật 2M, nhựa, màu trắng 96,200 cái Đặt hàng
  N2372.1 P Viền chữ nhật 2M, nhựa, màu bạc 240,448 cái Đặt hàng
  N2372.1 AN Viền chữ nhật 2M, nhựa, màu than 216,424 cái Đặt hàng
  N2372.1 Cv Viền chữ nhật 2M, nhựa, màu sâm banh 252,408 cái Đặt hàng
  N2372.1 WG Viền chữ nhật 2M, gỗ 1,304,472 cái Đặt hàng
  N2372.2 BL Viền chữ nhật (1+1)M, nhựa, màu trắng 96,200 cái Đặt hàng
  N2372.2 P Viền chữ nhật (1+1)M, nhựa, màu bạc 240,448 cái Đặt hàng
  N2372.2 AN Viền chữ nhật (1+1)M, nhựa, màu than 216,424 cái Đặt hàng
  N2372.2 CV Viền chữ nhật (1+1)M, nhựa, màu sâm banh 240,448 cái Đặt hàng
  N2373.1 PZ Viền chữ nhật 3M, đá phiến 2,103,296 cái Đặt hàng
  N2373.1 CB Viền chữ nhật 3M, kính, trắng 1,389,336 cái Đặt hàng
  N2373.1 CN Viền chữ nhật 3M, kính, đen 1,389,336 cái Đặt hàng
  N2373.1 O Viền chữ nhật 3M, thép không gỉ 2,314,832 cái Đặt hàng
  N2373.1 BN Viền chữ nhật 3M, nhựa, màu trắng ngọc trai 1,304,472 cái Đặt hàng
  N2373.1 NT Viền chữ nhật 3M, nhựa, màu đen lụa 1,389,336 cái Đặt hàng
  N2373.1 BL Viền chữ nhật 3M, nhựa, màu trắng 96,200 cái Đặt hàng
  N2373.1 PL Viền chữ nhật 3M, nhựa, màu bạc 240,448 cái Đặt hàng
  N2373.1 AN Viền chữ nhật 3M, nhựa, màu than 216,424 cái Đặt hàng
  N2373.1 CV Viền chữ nhật 3M, nhựa, màu sâm banh 240,448 cái Đặt hàng
  N2373.1 WG Viền chữ nhật 3M, gỗ 1,304,472 cái Đặt hàng
  N2373.1 A Viền chữ nhật 3M, thép cổ điển 1,389,336 cái Đặt hàng
  N2374.1 AN Viền chữ nhật 4M, nhựa, màu than 2,524,704 cái Đặt hàng
  N2374.1 C Viền chữ nhật 4M, kính, trắng 1,666,600 cái Đặt hàng
  N2374.1 C Viền chữ nhật 4M, kính, đen 1,666,600 cái Đặt hàng
  N2374.1 OX Viền chữ nhật 4M, thép không gỉ 2,777,112 cái Đặt hàng
  N2374.1 BL Viền chữ nhật 4M, nhựa, màu trắng 167,544 cái Đặt hàng
  N2374.1 AN Viền chữ nhật 4M, nhựa, màu than 252,408 cái Đặt hàng
  N2374.1 BL Viền chữ nhật 4M, nhựa, màu than 252,408 cái Đặt hàng
  N2374.1 CV Viền chữ nhật 4M, nhựa, màu sâm banh 252,408 cái Đặt hàng
  N2374.1 AN Viền chữ nhật 4M, nhựa, màu than 1,564,888 cái Đặt hàng
  N2573 BL Viền vuông 3M, nhựa, màu trắng 84,968 cái Đặt hàng
  N2573 PL Viền vuông 3M, nhựa, màu bạc 167,544 cái Đặt hàng
  N2573 AN Viền vuông 3M, nhựa, màu than 167,544 cái Đặt hàng
  N2573 CV Viền vuông 3M, nhựa, màu sâm banh 167,544 cái Đặt hàng
  N2671 BL Viền đơn + Đế trang trí, màu trắng 336,544 cái Đặt hàng
  N2671.1 BL Viền 4"x4", (1+1)M, nhựa, màu trắng 294,944 cái Đặt hàng
  N2671.1 PL Viền 4"x4", (1+1)M, nhựa, màu bạc 336,544 cái Đặt hàng
  N2671.1 AN Viền 4"x4", (1+1)M, nhựa, màu than 336,544 cái Đặt hàng
  N2671.1 C Viền 4"x4", (1+1)M, nhựa, màu sâm banh 336,544 cái Đặt hàng
  N2671.2 BL Viền đôi + Đế trang trí, màu trắng 294,944 cái Đặt hàng
  N2672 BL Viền đơn + Đế trang trí 2M, màu trắng 336,544 cái Đặt hàng
  N2672.2 BL Viền 4"x4", (2+2)M, nhựa, màu trắng 294,944 cái Đặt hàng
  N2672.2 PL Viền 4"x4", (2+2)M, nhựa, màu bạc 336,544 cái Đặt hàng
  N2672.2 AN Viền 4"x4", (2+2)M, nhựa, màu than 336,544 cái Đặt hàng
  N2672.2 CV Viền 4"x4", (2+2)M, nhựa, màu sâm banh Viền 4"x4" 336,544 cái Đặt hàng
  N2672.4 BL Viền 4"x4", (1+1+1+1)M, nhựa, màu trắng 294,944 cái Đặt hàng
  N2672.4 PL Viền 4"x4", (1+1+1+1)M, nhựa, màu bạc 336,544 cái Đặt hàng
  N2672.4 AN Viền 4"x4", (1+1+1+1)M, nhựa, màu than 336,544 cái Đặt hàng
  N2672.4 C Viền 4"x4", (1+1+1+1)M, nhựa, màu sâm banh 336,544 cái Đặt hàng
  N2673.6 BL Viền 4"x4", (3+3)M, nhựa, màu trắng 294,944 cái Đặt hàng
  N2673.6 PL Viền 4"x4", (3+3)M, nhựa, màu bạc 336,544 cái Đặt hàng
  N2673.6 AN Viền 4"x4", (3+3)M, nhựa, màu than 336,544 cái Đặt hàng
  N2673.6 CV Viền 4"x4", (3+3)M, nhựa, màu sâm banh - N2673.6 CV 336,544 cái Đặt hàng
  N2673.6 W Viền 4"x4", (3+3)M, gỗ 2,314,000 cái Đặt hàng
  N2673.6 PZ Viền 4"x4", (3+3)M, đá phiến - N2673.6 PZ 4,397,120 cái Đặt hàng
  N2673.6 CB Viền 4"x4", (3+3)M, kính, trắng 2,314,000 cái Đặt hàng
  N2673.6 CN Viền 4"x4", (3+3)M, kính, đen 2,314,000 cái Đặt hàng
  N2673.6 OX Viền 4"x4", (3+3)M, thép không gỉ 4,397,120 cái Đặt hàng
  N3271 BL Viền IP55 2M, màu trắng 468,728 cái Đặt hàng
  N3271 GR Viền IP55 2M, màu than chì 403,104 cái Đặt hàng
  N3271 AN Viền IP55 2M, màu than 713,960 cái Đặt hàng
  N3272 BL Viền IP55 4M, 2 lỗ, màu trắng 774,072 cái Đặt hàng
  N3272 GR Viền IP55 4M, 2 lỗ, màu xám 664,248 cái Đặt hàng
  N3272 AN Viền IP55 4M, 2 lỗ, màu than 1,177,800 cái Đặt hàng
  N3373 BL Viền nổi IP55 3M, màu trắng 517,608 cái Đặt hàng
  N3373 GR Viền nổi IP55 3M, màu xám 442,312 cái Đặt hàng
  N3373 AN Viền nổi IP55 3M, màu than 786,032 cái Đặt hàng
  N4371.1 BP Viền 1G 1M, BP 75,400 cái Đặt hàng
  N4371.1 CV Viền 1G 1M, màu sâm banh 203,528 cái Đặt hàng
  N4371.1 PL Viền 1G 1M, màu bạc 203,528 cái Đặt hàng
  N4371.1 BP Viền 1G 1M, BP 85,800 cái Đặt hàng
  N4371.1 WG Viền 1G 1M, gỗ 505,648 cái Đặt hàng
  N4371.1 BP Viền 1G 2M, BP 75,400 cái Đặt hàng
  N4371.1 CV Viền 1G 2M, màu sâm banh 203,528 cái Đặt hàng
  N4371.1 PL Viền 1G 2M, màu bạc 203,528 cái Đặt hàng
  N4371.1 B Viền 1G 2M, BP 85,800 cái Đặt hàng
  N4371.1 WG Viền 1G 2M, gỗ 505,648 cái Đặt hàng
  N4372.2 B Viền 1M+ 1M, BP 75,400 cái Đặt hàng
  N4372.2 CV Viền 1M+ 1M, màu sâm banh 203,528 cái Đặt hàng
  N4372.2 PL Viền 1M+ 1M, màu bạc 203,528 cái Đặt hàng
  N4372.2 BP Viền 1M+ 1M, BP 85,800 cái Đặt hàng
  N4372.2 WG Viền 1M+ 1M, gỗ 505,648 cái Đặt hàng
  N4373.1 B Viền 1G 3M, BP 75,400 cái Đặt hàng
  N4373.1 CV Viền 1G 3M, màu sâm banh 203,528 cái Đặt hàng
  N4373.1 P Viền 1G 3M, màu bạc 203,528 cái Đặt hàng
  N4373.1 NP Viền 1G 3M, NP 85,800 cái Đặt hàng
  N4373.1 WG Viền 1G 3M, WG 505,648 cái Đặt hàng
  N4671.1 BP Viền 1+1 M, BP 90,584 cái Đặt hàng
  N4671.1 CV Viền 1+1 M, màu âm banh 244,400 cái Đặt hàng
  N4671.1 BP Viền 1+1 M, BP 244,400 cái Đặt hàng
  N4671.1 NP Viền 1+1 M, NP 102,648 cái Đặt hàng
  N4671.1 BP Viền 1+1 M, BP 606,528 cái Đặt hàng
  N4672.4 BP viền 2+2 M, rời, BP 90,584 cái Đặt hàng
  N4672.4 C viền 2+2 M, rời, màu sâm banh 244,400 cái Đặt hàng
  N4672.4 PL viền 2+2 M, rời, màu bạc 244,400 cái Đặt hàng
  N4672.4 NP viền 2+2 M, rời, NP 102,648 cái Đặt hàng
  N4672.4 WG viền 2+2 M, rời, gỗ 606,528 cái Đặt hàng
  N4673.6 BP Viền 3+3 M, BP 90,584 cái Đặt hàng
  N4673.6 Cv Viền 3+3 M, màu sâm banh 244,400 cái Đặt hàng
  N4673.6 P Viền 3+3 M, màu bạc 244,400 cái Đặt hàng
  N4673.6 NP Viền 3+3 M, NP 102,648 cái Đặt hàng
  N4673.6 WG Viền 3+3 M, gỗ 606,528 cái Đặt hàng
  TOP