• CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

   Electric Equipment and Automation System Joint Stock Company

  Hotline: 0988 99 44 99 | Tổng đài CSKH: 0914 56 19 88

  Sản phẩm bán chạy

  HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

 • Sales Engineer - MENNEKES

  0974 914 092 (Mr. Hiếu)

  hieu.vuminh@elas.com.vn

 • Kinh doanh 01

  091 456 1988 (Ms. Phương Anh)

  sales01@elas.com.vn

 • Giải pháp

  0983 248 421 (Mr. Trường)

  truong.caovan@elas.com.vn

 • Kinh doanh 3

  0982 358 866 (Mr. Tuấn)

  tuan.trantrung@elas.com.vn

 • Kỹ thuật

  090 405 7825 (Mr. Quyên)

  quyen.nguyenquang@elas.com.vn

 • Công tắc dùng trong dân dụng
   Mã sản phẩm: ABB-Concept bs
  • Hãng sản xuất : ABB
  • Bảo hành : 12 tháng
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Lượt xem: 4562

  - Theo tiêu chuẩn BS EN 60669-1/IEC 60669-1, IEC60884

  - Dòng điện định mức : 10A, 13A, 16A

  - Kích thướcc: 90x88 mm

  - Sử dụng đế âm vuông

  - Có 2 màu trắng và bạc, các màu khác vui lòng liên hệ

   

  https://library.e.abb.com/public/585849a9350d1e064825764f0028c51d/1SXF610007L0201_022008_conceptbs.pdf

   

  Mã sản phẩm Sản phẩm Giá tiền (VND) Đơn vị Mã hiệu đặt hàng
  AC109 Công tắc giật, 10AX - AC109 0 cái Đặt hàng
  AC134 Công tắc cách ly quạt 3 tiếp điểm, 10A - AC134 0 cái Đặt hàng
  AC176 Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, 32A - AC176 0 cái Đặt hàng
  AC118 Công tắc 2 tiếp điểm 45A và ổ cắm 13A có công tắc, có đèn - AC118 0 cái Đặt hàng
  AC161 Công tắc đơn, 1 chiều, 10A, hiển thị LED 179,600 Cái Đặt hàng
  AC117 Công tắc bốn, 1 chiều, 16A 333,200 Cái Đặt hàng
  AC108 Công tắc bốn, 2 chiều, 10A 418,300 Cái Đặt hàng
  AC104 Công tắc bốn, 1 chiều, 10A 319,900 Cái Đặt hàng
  AC103 Công tắc ba, 1 chiều, 10A 234,000 Cái Đặt hàng
  AC107 Công tắc ba, 2 chiều, 10A 271,800 Cái Đặt hàng
  AC116 Công tắc ba, 1 chiều, 16A 251,300 Cái Đặt hàng
  AC110 Công tắc đơn, 1 chiều, 20A 126,900 Cái Đặt hàng
  AC112 Công tắc đơn, 2 chiều, 20A 150,500 Cái Đặt hàng
  AC102 Công tắc đôi, 1 chiều, 10A 160,800 Cái Đặt hàng
  AC106 Công tắc đôi, 2 chiều, 10A 193,000 Cái Đặt hàng
  AC114 Công tắc đôi, 1 chiều, 20A 175,700 Cái Đặt hàng
  AC115 Công tắc đôi, 2 chiều, 20A 199,300 Cái Đặt hàng
  AC101 Công tắc đơn, 1 chiều, 10A 106,400 Cái Đặt hàng
  AC105 Công tắc đơn, 2 chiều, 10A 137,100 Cái Đặt hàng
  AC170 Công tắc đơn, 1 chiều 20A, hiển thị LED 199,300 Cái Đặt hàng
  AC171 Công tắc đơn, 1 chiều, 2P 20A, hiển thị LED 255,200 Cái Đặt hàng
  AC171WH Công tắc đơn, 1 chiều, 2P 20A, hiển thị LED, dùng cho máy nước nóng 308,900 Cái Đặt hàng
  AC172 Công tắc đơn, 2 chiều, 20A, hiển thị LED 224,500 Cái Đặt hàng
  AC165 Công tắc đơn, 2 chiều, 10A, hiển thị LED 294,700 Cái Đặt hàng
  AC173 Công tắc đôi, 1 chiều, 20A, hiển thị LED 287,500 Cái Đặt hàng
  AC174 Công tắc đôi, 2 chiều, 20A, hiển thị LED 339,600 Cái Đặt hàng
  AC163 Công tắc ba, 1 chiều, 10A, hiển thị LED 375,800 Cái Đặt hàng
  AC166 Công tắc ba, 2 chiều, 10A, hiển thị LED 445,000 Cái Đặt hàng
  AC175 Công tắc ba, 2 chiều, 16A, hiển thị LED 445,000 Cái Đặt hàng
  AC120 Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có vị trí chờ, 20AX - AC120 0 cái Đặt hàng
  AC120WH Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có vị trí chờ, 20AX - AC120WH 0 cái Đặt hàng
  AC121 Công tắc ba 2 chiều, 16AX - AC121 358 cái Đặt hàng
  AC177 Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, 45A - AC177 626,973 cái Đặt hàng
  AC178 Công tắc đôi 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, 20AX - AC178 547,597 cái Đặt hàng
  AC128 Công tắc ba 1 chiều, 10AX - AC128 728,202 cái Đặt hàng
  AC129 Công tắc bốn 1 chiều, 10AX - AC129 780,476 cái Đặt hàng
  AC190 Công tắc ba 2 chiều, 10AX - AC190 770,407 cái Đặt hàng
  AC191 Công tắc bốn 2 chiều, 10AX - AC191 832,751 cái Đặt hàng
  AC192 Công tắc ba 1 chiều, 20AX - AC192 770,407 cái Đặt hàng
  AC116-S Công tắc ba 1 chiều, màu bạc, 16AX - AC116-S 324,038 cái Đặt hàng
  AC104-S Công tắc bốn 1 chiều, màu bạc, 10AX - AC104-S 411,769 cái Đặt hàng
  AC108-S Công tắc bốn 2 chiều, màu bạc, 10AX - AC108-S 538,385 cái Đặt hàng
  AC117-S Công tắc bốn 1 chiều, màu bạc, 16AX - AC117-S 428,587 cái Đặt hàng
  AC429-S Công tắc Chuông, màu bạc, 10A - AC429-S 181,461 cái Đặt hàng
  AC430-S Công tắc ấn đơn 1 chiều, màu bạc, 10A - AC430-S 181,461 cái Đặt hàng
  AC438-S Công tắc ấn đôi 1 chiều, màu bạc, 10A - AC438-S 328,216 cái Đặt hàng
  AC161-S Công tắc đơn 1 chiều, có đèn, màu bạc, 10AX - AC161-S 231,165 cái Đặt hàng
  AC164-S Công tắc đơn 2 chiều, có đèn, màu bạc, 10AX - AC164-S 291,152 cái Đặt hàng
  AC164-S Công tắc đơn 2 chiều, có đèn, màu bạc, 10AX - AC164-S 291,152 cái Đặt hàng
  AC170-S Công tắc đơn 1 chiều, có đèn, màu bạc, 20AX - AC170-S 256,552 cái Đặt hàng
  AC170-S Công tắc đơn 2 chiều, có đèn, màu bạc, 20AX - AC172-S 287 cái Đặt hàng
  AC171-S Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, màu bạc, 20AX - AC171-S 329,073 cái Đặt hàng
  AC171WH-S Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, màu bạc, 20AX - AC171WH-S 396,665 cái Đặt hàng
  AC162-S Công tắc đôi 1 chiều, có đèn, màu bạc, 10AX - AC162-S 318,896 cái Đặt hàng
  AC165-S Công tắc đôi 2 chiều, có đèn, màu bạc, 10AX - AC165-S 378,883 cái Đặt hàng
  AC173-S Công tắc đôi 1 chiều, có đèn, màu bạc, 20AX - AC173-S 369,671 cái Đặt hàng
  AC174-S Công tắc đôi 2 chiều, có đèn, màu bạc, 20AX - AC174-S 437,157 cái Đặt hàng
  AC163-S Công tắc ba 1 chiều, có đèn, màu bạc, 10AX - AC163-S 483,540 cái Đặt hàng
  AC166-S Công tắc ba 2 chiều, có đèn, màu bạc, 10AX - AC166-S 572 cái Đặt hàng
  AC175-S Công tắc ba 2 chiều, có đèn, màu bạc, 16AX - AC175-S 572 cái Đặt hàng
  AC176-S Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, màu bạc, 32A - AC176-S 901,201 cái Đặt hàng
  AC118-S Công tắc 2 tiếp điểm 45A và ổ cắm 13A có công tắc, có đèn, màu bạc - AC118-S 1,168,679 cái Đặt hàng
  AC134-S Công tắc cách ly quạt 3 tiếp điểm, màu bạc, 10A - AC134-S 874,956 cái Đặt hàng
  AC120-S Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có vị trí chờ, màu bạc, 20AX - AC120-S 446,369 cái Đặt hàng
  AC120WH-S Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có vị trí chờ, màu bạc, 20AX - AC120WH-S 446,369 cái Đặt hàng
  AC121-S Công tắc ba 2 chiều, màu bạc, 16AX - AC121-S 369 cái Đặt hàng
  AC177-S Công tắc đơn 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, màu bạc, 45A - AC177-S 751 cái Đặt hàng
  AC178-S Công tắc đôi 1 chiều 2 tiếp điểm, có đèn, màu bạc, 20AX - AC178-S 657,288 cái Đặt hàng
  AC128-S Công tắc ba 1 chiều, màu bạc, 10AX - AC128-S 874,206 cái Đặt hàng
  AC129-S Công tắc bốn 1 chiều, màu bạc, 10AX - AC129-S 937,514 cái Đặt hàng
  AC196-S Công tắc đơn 2 chiều 2 tiếp điểm, màu bạc, 20AX - AC196-S 370,421 cái Đặt hàng
  AC190-S Công tắc ba 2 chiều, màu bạc, 10AX - AC190-S 923,910 cái Đặt hàng
  TOP