• Electric Equipment and Automation System Joint Stock Company
  • CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA

   Electric Equipment and Automation System Joint Stock Company

  Hotline: 0988 99 44 99 | Customer Care: 0914 56 19 88

  Bestsellers

  CUSTOMER SUPPORT

 • Sales Engineer - MENNEKES

  0974 914 092 (Mr. Hieu)

  hieu.vuminh@elas.com.vn

 • Sale 01

  091 456 1988 (Ms. Phuong Anh)

  sales01@elas.com.vn

 • Smarthome

  0983 248 421 (Mr. Truong)

  truong.caovan@elas.com.vn

 • Sale 03

  0982 358 866 (Mr. Tuấn)

  tuan.trantrung@elas.com.vn

 • Technical

  090 405 7825 (Mr. Quyen)

  quyen.nguyenquang@elas.com.vn

  • Mã sản phẩm: ABB-Motion detector
  • Manufacturer :
  • Guarantee :
  • Status: In Stock
  • View: 4882
  Mã sản phẩm Products Unit price (VND) Đơn vị Buy Now
  9515.1 BL Cảm biến chuyển động gắn trần 360º, màu trắng - 9515 BL 3,063,800 Đặt hàng
  9515 BL Cảm biến chuyển động gắn tường, màu sâm banh - N2241 CV 4,841,900 Đặt hàng
  N2241 CV Cảm biến chuyển động gắn tường, màu than - N2241 AN 3,634,700 Đặt hàng
  N2241 AN Cảm biến chuyển động gắn tường, màu bạc - N2241 PL 3,074,800 Đặt hàng
  N2241 PL Cảm biến chuyển động gắn tường, màu trắng - N2241 BL 3,634,700 Đặt hàng
  N2241 BL 2,795,500 Đặt hàng
  N9611.71 Cảm biến chuyển động gắn trần 360º, màu trắng - 9515.1 BL 1,959,800 Đặt hàng
  6800-0-253 Cảm biến chuyển động, gắn trần - N9611.71 0 Đặt hàng
  6122/98-5 10,150,504 Đặt hàng

  Others Products

  TOP